977 08 76 29
Jurídic

La vida actual està plena de conflictes, la crisi econòmica ha comportat un alt grau d’impagaments,  es fa necessari comptar amb un advocat  per multitud d’actuacions, reclamacions de quantitat, desnonaments, defensa dels drets davant estafes i delictes de caràcter econòmic i societari…, dret de família, divorcis, conflictes en dissolucions del condomini…

El nostre despatx col•labora amb professionals especialitzats en les diferents àrees del dret que poden cobrir qualsevol del les seves necessitats, entre altres:

 

- Reclamacions judicials i extrajudicials de quantitat.

- Procediments canviaris.

- Desnonaments.

- Separacions Matrimonials

- Dissolució de condomini

- Testamentaris

- Demandes judicials de l’ordre Laboral

- Dret Concursal

- Procediments Penals. Especialitats en delictes econòmics i societaris.