977 08 76 29
Mercantil

Els Mercantilistes solem dir que tots els contractes son correctes i estan ben fets si no hi ha cap problema entre les parts i cadascun compleix amb el pactat, a l’àmbit mercantil abunden multituds de contractes tipus estàndard, aquesta pràctica s’estén a tot tipus de operacions, incloent la major part dels acords societaris, convé allunyar-nos d’aquesta pràctica i com a mínim revisar els documents que contenen els acords a prendre, per part d’un professional.

Entre d’altres al nostre despatx l’oferim els següents serveis de l’àrea Mercantil

 

- Assessorament, mediació i redacció de tot tipus de contractes mercantils.

- Contractes de lloguer

- Assessorament en la constitució de tot tipus de societats mercantils. Assistència en la elaboració dels estatuts societaris, pactes de limitació en la venda de participacions i accions, títols privilegiats…

- Assistència i formalització de tot tipus d’acords societaris, ampliacions de capital, modificacions estatutàries…

- Servei de Consultoria i Assessorament i formalització d’acords d’ Agrupació empresarial, fusions, absorció i en procediments d’escissió.

- Pactes para-socials

- Assistència i mediació en la formulació de Protocols Familiars.