977 08 76 29
Serveis

Especialitzats en l’assessorament integral a empreses i particulars,  oferim un servei que cobreix totes les necessitats dels clients. Assessorament i gestió comptable,  assessorament fiscal i presentació de tot tipus de declaracions tributàries,  estem especialitzats en la liquidació d’impostos autonòmics, impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i  impost sobre successions i donacions.  Imposició de no residents  i assistència al client davant els diferents òrgans de l’administració publica, formulació de recursos i al•legacions davant els organismes de l’agencia tributaria i assistència a l’inspecció de tributs. Especialistes amb la gestió laboral i de la seguretat social, assistència al client davant l’inspecció laboral, tramitació d’acomiadaments, assistència al centre de mediació i arbitratge i formulació de demandes.    A l’àmbit mercantil i jurídic, estem especialitzats en la formalització de tot tipus de contractes, constitució de societats, assistència en tota mena d’acords societaris i Asistencia en reclamacions judicials, reclamacions de quantitat i desnonaments.